söndag 20 december 2015

Processer. Galleri Ting våren 2015


Jag sjunger långsamhetens lov och Drömhus / Hymn to slow motion and Dream house
Bryderier / Embroidery
Undulatens väg / The budgies way
Längtan 24,90 / Longing 24,90Laga / Mend
Växa / Grow
Skymning på Kollingevägen / Dusk on Kollinge road
Verken i utställningen är poetiska hyllningar till de långsamma skeendena. I kartong, foto, teckning, film, broderi och måleri fångar jag och lyfter fram den värdefulla nutiden. Samtidigt är framtiden allestädes närvarande. I form av strävan, hopp och längtan.


The pieces in the exhibition are poetic tributes to the slow processes. In cardboard, photography, drawing, embroidery, film and painting I capture the precious now, whilst also the future is present, in the shape of strife, hope and longing.


tisdag 28 juli 2015

Verk i skylfönster 2 / Work in shop window 2Efter ett par veckor bytte jag ut det mot ett annat verk. Drömhus.
After a while I changed it to the piece Dream house.


2005 började jag renovera en liten stuga. Jag intresserar mig för den på ett praktiskt såväl som metaforiskt plan. Huset och arbetet med det blir en symbol för strävan att hitta hem. Att leva det perfekta livet. Jag spikar planka på planka. Jag målar om och om. Jag lyssnar på koltrasten och ormvråken. Jag dricker mitt kaffe. Det är ett pågående projekt.
Modellhuset är byggt från minnet. Det handlar mycket om drömmar.Verk i skyltfönster 1 / Work in shop window 1

Precis innan jul visade jag mitt verk Bryderier i ett skyltfönster i en tom affärslokal.
Just before christmas I showed my piece Embroidery in the window of a disused comercial space.